موتور جستجو (فیلترها)

نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مديران

(1 رای)
نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مديران
نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مديران نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مديران نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مديران


نرم افزار قيمت تمام شده مديران تنها نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مي باشد كه كاملا با استاندار 26 كشاورزي منطبق بوده و با سرعت بالا مي تواند علاوه بر محاسبه بهاي تمام شده نقاط ضعف و مشكلات گله را به صورت دقيق نمايش دهد.همچنين محاسبه دارايي توليد، استهلاك، مواد( كار - مواد - سربار) و دهها آيتم ديگر را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد.

فقط 5 هزار تومان | مزایای آیتم های ویژه
تعداد بازدید: 360 | روش های افزایش بازدید
آدرس صفحه: https://motorsearch.ir/548
مشخصه آیتم: 548 | گزارش تخلف (5 امتیاز)
تاریخ ثبت: 08 مرداد 1399 ساعت 08:28:29
به روز رسانی: 08 مرداد 1399 ساعت 08:28:29
  نرم افزار قيمت تمام شده مديران عملکرد بخش تولید را به ریال تبدیل و بار ریالی عملکرد یک دامداری را طی یك دوره مشخص با اعداد و ارقام بیان مي كند. در حقيقت نرم افزار بهاي تمام شده اين امكان را براي كاربران فراهم آورده تا با محاسبه بهاي كليه محصولات دامداري با توجه به عمليات ثبت شده در بخش توليد و صورت هزينه هاي انجام شده طي دوره، به تصمیم گیری های مدیریتی كمك نمايد. روند راه اندازي و استفاده از سيستم با استقرار دامها با قيمت اوليه شروع مي شود. لازم به ذكر است عمليات استقرار تنها يك بار صورت مي گيرد و پس از آن كاربر در هر بازه زماني دلخواه (مثلا يك ماهه، فصلي و 6ماهه و يا سالانه) هزينه هاي دوره را محاسبه مي نمايد.  بخش هاي اين سيستم به ترتيب زيراست: عمليات پشتيباني و بازيابي اطلاعات: جهت محاسبه دوره مالي جديد لازم است عمليات ثبت شده در برنامه مديران به نرم افزار بهای تمام شده دام منتقل شود. بدين منظور لازم است پشتيباني برنامه دامپرورري را در قسمت پشتيباني و بازيابي برنامه قيمت تمام شده دامداری بازيابي نمود. در اين بخش علاوه بر اين امكان پشتيبان گيري و بازيابي از برنامه بهای تمام شده مدیران و تركيب گله نيز وجود دارد. دوره ها: در اين بخش دوره هاي محاسبه قيمت تمام شده تعريف مي شود. دوره مي تواند به صورت هفتگي، ماهانه و يا سالانه تعريف شود. تاريخ شروع هر دوره به صورت ثابت يك روز بعد از پايان دوره قبلي خواهد بود. نكته مهم در اين بخش عدم امكان حذف دوره بعد از قطعي كردن است. تركيب گله: در بخش تركيب گله با استفاده از اطلاعات مديران در دوره مشخص، وضعيت دام ها برآورد مي شود. در واقع تركيب گله در نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامی جهت محاسبه دام روزهاي دوره است و خروجي لازم براي محاسبات را در اختيار كاربر قرار مي دهد. بدين منظور بعد از انتخاب آيكون محاسبه، تركيب گله محاسبه مي شود. در صورت خطا و عدم تطابق دام در قيمت تمام شده و برنامه مديريت گاوداری ، دام مشخص و امكان بررسي پرونده دام تطابق نيافته قابل رويت مي باشد. همچنين راه حل براي حل مشكل را هم پيشنهاد كرده، تا كاربر با سرعت بيشتري در صدد برطرف كردن مشكل برآيد. علاوه براين امكان خروجي از تركيب گله به صورت اكسل نيز وجود دارد.   ورودي و خروجي مقادير: در اين بخش لازم است كاربر قيمت دام هاي حذفي، دام هاي خريداري شده و يا انتقالي، ارزش منصفانه، هزينه هاي مواد، دستمز و سربار گروه هاي دامي در دوره و همچنين تناژ شير را ثبت نمايد. علاوه بر ثبت اطلاعات قيمت در برنامه امكان وارد كردن اطلاعات به صورت اكسل نيز وجود دارد. در صورت تسهيم هزينه هاي دوره براي مواد، دستمز و سربار گروه هاي دامي براساس دامروز، با انتخاب آيكون تسهيم هزينه هاي دوره، امكان تسهيم هزينه ها بر دو پايه جمع كل هزينه هاي دوره و يا به تفكيك هزينه ها در دوره بر اساس دامروز وجود دارد. بعد از انتخاب آيكون محاسبه، هزينه هاي دستمز، مواد و سربار براي هر كدام از گروه هاي دامي محاسبه مي شود. بعد از انتصاب هزينه ها با استفاده از آيكون مشاهده مقادير عوامل، امكان مشاهده هزينه هاي هر دام وجود دارد.     محاسبه قيمت تمام شده: اين قسمت جهت انتقال اطلاعات دوره و سپس محاسبه قيمت تمام شده قرار دارد.  هنگام انتقال اطلاعات دوره، خطاهاي پيش بيني شده در سيستم كنترل شده و در صورت اشكال پيغام در صفحه نمايش داده مي شود.     كنترل اطلاعات يك دام: بخش كنترل اطلاعات يك دام همانطور كه از نام آن نيز مشخص است، صرفا امكان بررسي و كنترل وضعيت يك دام در سه بخش مديريت دامپروري، تركيب گله و قيمت تمام شده را فراهم مي كند.     نتايج و گزارش ها بررسي تغييرات مديران: در صورتي كه كاربر اطلاعاتي كه در دوره قبلي محاسبه شده را دستكاري كرده باشد در اين قسمت اطلاعات و تغييرات انجام شده در دوره قبل و دوره فعلي قابل مشاهده است.   اشكالات دوره: در اين بخش ليست اشكالات تركيب گله و محاسبه شده در سيستم قابل مشاهده و بررسي است. در صورت وجود اشكال بر روي رديف مربوطه دابل كليك كرده تا كليه اطلاعات مربوط به دام نمايش داده شود.   دامروزهاي دوره: در اين بخش امكان بررسي دامروزها براي تك تك دام ها، گروه هاي دامي و خلاصه دامروزهاي دوره، هزينه كار، ‌مواد و سربار وجود دارد. جهت بررسي دامروز يك دام مشخص، امكان فيلتر كردن براساس سريال دام وجود دارد.در صورت فيلتر كردن براساس سريال كليه گروه هاي دامي كه در آن بوده و مدت زمان موجود در آن گروه و هزينه هاي يك روز در آن گروه دامي قابل مشاهده است، علاوه براين امكان فيلتر كردن براساس گروه دامي نيز وجود دارد. در قسمت خلاصه دامروزهاي دوره تعداد دامروزهاي گروه دامي و كليه هزينه هاي دوره براي گروه هاي دامي قابل مشاهد است. همچنين امكان چاپ كردن اطلاعات خلاصه دامروزهاي دوره و جزئيات دامروزهاي دوره وجود دارد.   مقادير فرم ها: تمامي كنترل هاي لازم محاسبات در اين بخش قابل مشاهده است. اين قسمت شامل: فرم 30 كه در واقع به عنوان روكش اصلي سيستم محسوب مي شود و كليه آيتم هاي مربوط به محاسبات قيمت تمام شده در آن قابل مشاهده است. در فرم 31 كليه هزينه هاي مربوط به دام هاي مولد قابل مشاهده است فرم 32 هزينه هاي مربوط به دام غير مولد را نمايش مي دهد. بخش سند به عنوان مهمترين بخش اين قسمت جهت كنترل اطلاعات و اطمينال از بالانس بودن محاسبات قيمت تمام شده مي باشد. در صورت عدم بالانس سند با دو بار كليك بر روي بخش اختلاف سند امكان مشاهده موردي كه باعث اخلاف شده وجود دارد. نكته: در صورتي كه اختلاف كم در اين بخش ها وجود داشت به دليل روند كردن اعداد است و مشكلي نيست و قابل چشم پوشي است. در صورتي كه تمايل داريد بدانيد عدد هر كدام از موادي كه در بخش فرم ها هست از كدام بخش آمده با كليك بر روي آن، صفحه اي باز شده و دام هاي كه در اين بخش هستند با اطلاعات بيشتر قابل مشاهده و بررسي هستند. با انتخاب هر دام وارد كاردكس دوره دام ها شده و امكان مشاهده جزئيات بيشتر امكان پذير مي باشد.   كاردكس دوره دام ها: در اين بخش از نرم افزار كليه موارد محاسباتي براي تك تك دام ها قابل دسترس و مشاهده است. همچنين صورت وضعيت در دوره هاي قبل را مي توانيد اين بخش مشاهده كرد.البته سيستم به صورت پيش فرض صورت وضعيت را براي دوره آخر قرار داده است. علاوه براين امكان جستجو و فيلتر كردن تا 6 مرحله براي مشاهده صورت وضعيت و ارزش دام ها وجود دارد. كاردكس كلي دام ها: كليه موارد محاسباتي براي تك تك دام ها در دوره هاي مختلف در اين بخش قابل مشاهده و بررسي است. در صورتي كه نياز داريد جستجوي سريع بر روي دام ها داشته باشيد در قسمت فيلتر اين امكان براي شما فراهم است.     خالص ارزش اقتصادي خلق شده: خالص ارزش اقتصادي خلق شده در واقع جهت بررسي شرايط اوج يا افول دامداري در طي هر دوره مي باشد. بدين جهت براي هر دوره (اين امكان وجود دارد كه براي چند دوره را هم با هم حساب كنيد)‌ خالص ارزش اقتصادي محاسبه مي شود و امكان مقايسه شرايط نسبت به دوره محاسبه شده قبلي وجود دارد.   ابزارهاي كمكي مديريت كاربران: در صورتي كه نياز به اضافه كردن كاربر داريد اين امكان در قسمت مديريت كاربران نرم افزار وجود دارد. در اين قسمت امكان اضافه كردن، اصلاح كردن و يا حذف كاربر وجود دارد.   تسهيم هزينه ها: محاسبه تسهيم هزينه ها به عنوان ابزار كمكي به كاربر براي تسهيم هزينه ها كمك مي كند. در اين بخش امكان محاسبه هزينه ها براساس مواد مصرفي، كار و سربار وجود دارد. در صورت تغيير هر كدام از موارد هزينه اي براي گروه هاي دامي را داشته باشيند اين امكان وجود دارد. نكته قابل ذكر اين است كه در اين بخش هزينه ها براساس دامروز محاسبه نمي شود
تلفن: 031-34401105
ایمیل: me.modiran@gmail.com
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
محله: رباط
آدرس: اصفهان خيابان رباط دوم خيابان گل محمدي بن بست مرواريد 1 پلاك 90

نظرات

سوالات

ثبت نظر (5 امتیاز)

سوال جدید (5 امتیاز)


نقاط قوت


نقاط ضعف


من یک ربات نیستم

آیتم های مرتبط

فروش محصولات دکوراسیون داخلی راف ویژه

گروه طراحی راف فعالیت خود را در زمینه های طراحی ،اجرا و فروش محصولات دکوراسیون داخلی برای انواع فضاها آغاز نموده...

داربست فلزی در تمام نقاط

*داربست هرم شرق در تمام نقاط* {نصب فوری کلیه امور داربست از جمله}؛ نصب کفراژهای سبک و سنگین حفاظ نما و آشغال گیر...

نرم افزار مديريت تغذيه مديران

بسته نرم افزاري مديريت تغذيه مديران پس از 2 سال تحقيق و كار مداوم متخصصان شركت مديران و همچنين 8 ماه تست و بهينه سازي...

نرم افزار مديريت كشاورزي مديران

نرم افزار كشاورزي مديران با هدف جامعيت بخشيدن به يكپارچگي اطلاعات در حوزه توليد طراحي شده است، اين نرم افزار قابليت...

نرم افزار پرواربندي مديران

نرم افزار پرواربندی با هدف ثبت، کنترل و مدیریت کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای کار، مواد و سربار در مجموعه های...

نمایندگی فروش نرم افزار CRM سنا

اعطای نمایندگی اخذ نمایندگی جذب نمایندگی

فروش نرم افزار Crm سنا

نرم افزار crm ارزان قیمت نرم افزار مدیریت کسب و کار نرم افزار مدیریت جامع و کامل سازمان نرم افزار مدیریت پروژه نرم...

نرم افزار آموزشگاه 0 و 1

سایت معرفی امکانات نرم افزار مدیریت آموزشگاه 0 و 1

نرم افزار باسکول

این نرم افزار برای باسکول های عمومی و جاده ای طراحی شده است

فروشگاه اینترنتی محصولات آرایشی و بهداشتی ونتی بیوتی ویژه

محصولات مراقبت از مو ونتی بیوتی

چاپ روی تمام سطوح مسطح

چاپ و تبلیغات روی انواع پلاستیک بادکنک کاور لباس کار کارتن و کلیه سطوح مسطح با بهترین کیفیت کمترین قیمت شماره تماس...

فروش محصولات سلامت محورپوست ومو

مشاوره رایگان پوست ومو محصولات دربرندهای عالی میباشند متناسب باپوست ومو شما مشاوره لاغری با الن بیوتی اینستاگرام...

فروش محصولات سلامت محورپوست ومو

مشاوره رایگان پوست ومو محصولات دربرندهای عالی میباشند متناسب باپوست ومو شما مشاوره لاغری با الن بیوتی اینستاگرام...

گروه تجاری هنرمندان،، خرید خوب یک هنر است

بزرگترین سایت خرید و فروش ملک در ایران و ترکیه Www.Artmelk.Co خرید ملک در ترکیه با آفر پرداخت کلیه هزینه های سفر، بلیط...

نرم افزار حسابداری و کسب و کار

نرم افزار کسب و کار بدون نیاز به حسابدار

درباره ما | راهنما | قوانین و مقررات | کاربران | تماس با ما | اینستاگرام
طراحی سایت توسط دارکوب با استفاده از سیستم مدیریت محتوای دارکوب. با
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است